2008-05-22

Οι βιβλιοθήκες κινδυνεύουν, εκατοντάδες εργαζόμενοι στην ομηρία των συμβάσεων

Ψήφισμα Συλλόγου Συμβασιούχων Εργαζομένων σε Βιβλιοθήκες
Με την ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας κου Στυλιανίδη για διακοπή της χρηματοδότησης των βιβλιοθηκών την περίοδο 2009-2013 από ευρωπαϊκά προγράμματα, μία σειρά από φορείς και πρόσωπα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τη βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου των βιβλιοθηκών στη χώρα μας.
Η κυβέρνηση χωρίς να δεσμεύεται παράλληλα για την ένταξη της χρηματοδότησης στον κρατικό προϋπολογισμό φαίνεται τώρα να αφήνει στην κακή τους τύχη όλα αυτά τα έργα που αναπτύχθηκαν, στηρίχθηκαν και λειτούργησαν τα τελευταία 10 χρόνια και διαμόρφωσαν ένα ερευνητικό και υποστηρικτικό πλαίσιο στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.

2008-05-06

SKOS - Simple Knowledge Organization Systems

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος του Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ: Διαχείριση Γνώσης (Εισηγητές: κ.κ. Μανόλης Γεργατσούλης και Χρήστος Σκουρλάς)

Περίληψη

Το SKOS ή Simple Knowledge Organization Systems είναι μια οικογένεια των τυπικών γλωσσών που σχεδιάζονται για την αναπαράσταση θησαυρών, σχεδίων ταξινόμησης, ταξονομιών, συστημάτων προσυνδυασμένης ευρετηρίασης, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου δομημένου ελεγχόμενου λεξιλογίου. Το SKOS δομείται επάνω σε RDF και RDFS, και ο κύριος στόχος τους είναι να επιτρέψει τη δημοσίευση ελεγχόμενων δομημένων λεξιλογίων στο σημασιολογικό Ιστό με ένα τρόπο ευκολότερο από τις γλώσσες οντολογιών. Το SKOS αναπτύσσεται αυτήν την περίοδο στο πλαίσιο του W3C.