2007-07-25

Κανόνων ανασκόπηση (Μέρος 2ο)

Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η ταξινόμηση των βιβλιοθηκών και ιδιαίτερα η ταξιθέτηση. Θα δούμε τόσο τους βασικούς κανόνες όσο και κάποιες λύσεις για καλαίσθητη σήμανση της συλλογής.
Όπως αναφερθήκαμε και στο εισαγωγικό άρθρο αυτής της σειράς, οι περισσότερες ελληνικές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν για την οργάνωση της συλλογή τους τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey (DDC).
Μεγάλο κίνητρο γι' αυτό αποτελεί και η ύπαρξη μετάφρασης της 13ης συνοπτικής του έκδοσης στην ελληνική όσο και εκδόσεων διευκρινιστικών για το θέμα της ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας (από την ΕΕΒΕΠ - πρώην ΕΕΒ), που ομολογουμένως δεν καλύπτεται επαρκώς ούτε στις συνοπτικές ούτε και στις πλήρεις εκδόσεις της DDC. Επίσης πρόκειται και για το ταξινομικό σύστημα που διδάσκεται εκτενέστερα στα ελληνικά τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, γεγονός που εξασφαλίζει την οικειότητα στη χρήση για τους εργαζόμενους βιβλιοθηκονόμους. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ εύχρηστο σύστημα.

2007-07-17

Κανόνων ανασκόπηση (Μέρος 1ο)


Οι περισσότερες ελληνικές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν για την οργάνωσή τους κάποιο πρόγραμμα συνήθως βασισμένο σε κάποια μορφή MARC και ένα ταξινομικό σύστημα το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το DDC. Υπάρχει φυσικά και το θέμα καθιέρωσης επικεφαλίδων, τόσο θεματικών όσο και ονομάτων.
Πολλές βιβλιοθήκες, κυρίως λόγω της έλλειψης μονίμου προσωπικού αλλάζουν συχνά καταλογογράφους ενώ ταυτόχρονα δεν φροντίζουν να τους διευκρινίζουν την πολιτική που ακολουθεί η βιβλιοθήκη για την καταλογογράφηση.

2007-07-09

Ενήλικοι χρήστες (Μέρος 1ο): Εκπαίδευση

Μιας και μέχρι τώρα έχω αναφερθεί σε προτάσεις για την εκπαίδευση χρηστών πολύ νεαρής ηλικίας, δηλαδή κυρίως για παιδιά, θα ήθελα να δούμε λίγο και τις ανάγκες των χρηστών άλλων ηλικιών. Θα παρατηρήσετε ότι αναφέρομαι κυρίως στο αναγνωστικό κοινό δημοτικών βιβλιοθηκών γιατί αφ’ ενός είναι πιο εύκολο λόγω των λιγότερο εξειδικευμένων αναγκών τους και αφ’ εταίρου γιατί η εκπαίδευση χρηστών ειδικών βιβλιοθηκών χρειάζεται και ειδική μεταχείριση.

2007-07-05

Τα σχολεία κλείνουν, βουτιά στις βιβλιοθήκες! (Μέρος 2ο)

Επανερχόμαστε, δριμύτεροι, ελπίζω, με μια ακόμα ιδέα για να προσελκύσουμε τα παιδιά στη βιβλιοθήκη.
Με το καλοκαίρι, σχεδόν πάντα έρχεται και η θάλασσα ή μάλλον εμείς πάμε σ’ αυτή. Τι πιο απλό, λοιπόν, απ’ το να βρούμε στην παραλία ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι!

2007-07-02

Τα σχολεία κλείνουν, βουτιά στις βιβλιοθήκες! (Μέρος 1ο)

Όταν τα σχολεία κλείνουν, συνήθως οι μαθητές τρέχουν να κρυφτούν για ν' αποφύγουν την επαφή με τα βιβλία. Για αρχή, λοιπόν, θα προτείνω δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στις βιβλιοθήκες και να δίνουν χαρά στα παιδιά χωρίς αυτά να αισθάνονται ότι ξαναμπαίνουν στο χορό του διαβάσματος. Σας εγγυώμαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι να γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη σαν χώρο ευχάριστο και να επιστρέψουν το χειμώνα όταν θα χρειάζονται τις υπηρεσίες της για να βοηθηθούν στο σχολείο.

Πρώτη σελίδα

Αγαπητό ημερολόγιο,
Μπα, λάθος αρχή. Πολύ παλιομοδίτικη για ένα blogger.
Λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες, (αν θα υπάρξει κάποιος από εσάς) όπως θα διαβάσετε και στα λίγα λόγια που έγραψα για εμένα, στόχος αυτού του blog είναι να δείξω στον κόσμο γιατί αγαπώ τόσο την επιστήμη της πληροφόρησης και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να αξιοποιήσει τα όσα αυτή προσφέρει.