2012-08-05

Όταν οι βιβλιοθήκες αντιμετωπίζονται σοβαρά…

Τι κάνουν γύρω από ένα τραπέζι:

  1. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας,
  2. ένας πρόεδρος βιβλιοθήκης,
  3. ένας καθηγητής του πανεπιστημίου Harvard,
  4. ένας αρχιτέκτονας, συντηρητής και ιστορικός,
  5. ένας βοηθός συντάκτη περιοδικού και
  6. ένας καθηγητής κοινωνικής επιστήμης