2012-05-10

Τα μεταδεδομένα των συλλογών του Harvard online

Το πανεπιστήμιο Harvard θα δημοσιοποιήσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια  βιβλία, βίντεο, ηχογραφήσεις, εικόνες, χειρόγραφα και περισσότερα αντικείμενα από τις 73 βιβλιοθήκες του.