2008-02-13

Αποτέλεσμα δημοσκόπησης για τα διάφορα είδη βιβλιοθηκών

Όπως πιθανόν να προσέξατε, έχει αφαιρεθεί η έρευνα με θέμα: "Σε τι είδους βιβλιοθήκη εργάζεστε".
Αν και το δείγμα ήταν δυστυχώς πολύ μικρό και δε θεωρούμε ιδιαίτερα αξιόπιστα τα αποτελέσματα της έρευνας, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να τα παραθέσουμε.
Έτσι το 16% των βιβλιοθηκονόμων που απάντησαν, εργάζεται σε Ειδική βιβλιοθήκη δημοσίου φορέα, το 22% σε Ειδική ιδιωτικού φορέα, το 29% σε Ακαδημάϊκή, το 6% σε σχολική, το 16% σε Δημοτική, ένα ακόμη 6% σε Δημόσια Κεντρική και, τέλος, ένα 3% σε Άλλη Υπηρεσία Πληροφόρησης ή Κέντρο Τεκμηρίωσης.