2012-05-08

Συμπεριλάβετε τα παιδιά στην οργάνωση της βιβλιοθήκης σας: Μια πρόταση για τις σχολικές (και όχι μόνο) βιβλιοθήκες

Είχατε σκεφτεί ποτέ την εκδοχή να εμπλέξετε τα παιδιά της τοπικής κοινότητας στην οργάνωση της βιβλιοθήκης; Αυτή την εξαιρετική ιδέα προτείνουν στο άρθρο τους “My Library: Involving Children in the Improvement of School Library Space”  οι Atmodiwirjo, Andri και Paramita (2012). Φαίνεται πως ένας καλός τρόπος να κάνουμε τα παιδιά να γίνουν κομμάτι της βιβλιοθήκης μας και να εξοικειωθούν με το χώρο είναι να τα προσκαλέσουμε / προκαλέσουμε να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του χώρου και της συλλογής.