2008-06-02

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κινδυνεύουν: συνέχεια μέχρι να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κκ. υπουργούς
- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Χρηματοδότηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
Είναι γνωστό ότι λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησής τους τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις στον τομέα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την απαξίωσή τους. Παρ’ όλα αυτά τα ανώτατα ιδρύματα έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια αρκετά θετικά βήματα σ’ αυτό τον τομέα αξιοποιώντας ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των ΚΠΣ.