2008-02-24

Πληροφοριακοί πόροι: ποιότητα της πληροφορίας και διαδίκτυο (Μέρος 3ο): Φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η χρήση του Διαδικτύου είναι μια από τις βασικές πηγές στις ανατρέχουν οι φοιτητές για την εκπόνηση εργασιών. Η δυνατότητα που παρέχει το Διαδίκτυο για άμεση πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικών οργανισμών, σε πανεπιστημιακές εκδόσεις και σε επιστημονικές βάσεις ινστιτούτων και οργανισμών από όλο τον κόσμο, έχει ως αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις πιο εύχρηστες πηγές πληροφόρησης για τους φοιτητές. Αλλά, μαζί με την πληθώρα των αξιόλογων πηγών, το Διαδίκτυο διαθέτει αναρίθμητες άλλες ιστοσελίδες με ανακριβείς, υποκειμενικές και κατευθυνόμενες πληροφορίες προερχόμενες από ιδιώτες, εμπορικές εταιρείες ή αμφιβόλου ποιότητας και προθέσεων ομάδων ανθρώπων.

2008-02-15

Χρήστες του MSN: Προσοχή

Πάει λίγος καιρός που είχα λάβει από μία από τις επαφές μου στο msn ένα σκέτο link χωρίς κάτι άλλο. Ευτυχώς το άτομο από το οποίο μου είχε έρθει το άμεσο μήνυμα δεν ήταν από τα πολύ κοντινά μου και έτσι δεν μπήκα στον πειρασμό να πατήσω στο URL. Σήμερα, διαβάζοντας διαπίστωσα ότι πολύ καλώς έπραξα τότε! Το link, στο οποίο παραπέμπω μέσω του τίτλου, περιγράφεται αναλυτικά γιατί όποιος λάβει ένα σχετικό μήνυμα που να παραπέμπει στο deletebuser.com δεν πρέπει επ'ουδενί να το πατήσει. Συνοπτικά θα πω, απλά ότι πρόκειται για ένα link που μόλις μπεις στον πειρασμό να εισάγεις τα στοιχεία του netpassword του δίνεις πρόσβαση για να προωθεί σε όλες τις επαφές το συγκεκριμένο link. Ενημερώστε όσους μπορείτε. Αλλά περισσότερο ενημερώστε και αυτόν που σας το έστειλε για πρώτη φορά μιας και ο υπολογιστής του έχει ήδη προσβληθεί.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε και το blog του Jamie Boyle.

2008-02-13

Αποτέλεσμα δημοσκόπησης για τα διάφορα είδη βιβλιοθηκών

Όπως πιθανόν να προσέξατε, έχει αφαιρεθεί η έρευνα με θέμα: "Σε τι είδους βιβλιοθήκη εργάζεστε".
Αν και το δείγμα ήταν δυστυχώς πολύ μικρό και δε θεωρούμε ιδιαίτερα αξιόπιστα τα αποτελέσματα της έρευνας, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να τα παραθέσουμε.
Έτσι το 16% των βιβλιοθηκονόμων που απάντησαν, εργάζεται σε Ειδική βιβλιοθήκη δημοσίου φορέα, το 22% σε Ειδική ιδιωτικού φορέα, το 29% σε Ακαδημάϊκή, το 6% σε σχολική, το 16% σε Δημοτική, ένα ακόμη 6% σε Δημόσια Κεντρική και, τέλος, ένα 3% σε Άλλη Υπηρεσία Πληροφόρησης ή Κέντρο Τεκμηρίωσης.

2008-02-06

Πληροφοριακοί πόροι: ποιότητα της πληροφορίας και διαδίκτυο (Μέρος 2ο): Ιατρική πληροφόρηση

Η χρήση των διαδικτυακών πόρων Ιατρική πληροφόρηση

Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών στρέφεται στο Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφορίας σχετικά με διάφορα ιατρικά ζητήματα. Το Διαδίκτυο παρέχει πληθώρα πληροφοριών γεγονός που καθιστά ευνόητη και κρίσιμη την ανάγκη για αξιόπιστη πληροφόρηση και παράλληλα έχει οδηγήσει στην πραγματοποίηση διαφόρων ερευνών σχετικών με τους τρόπους αξιολόγησης των διαφόρων πηγών πληροφόρησης. Σύμφωνα, λοιπόν, με έρευνα των Sillience et al. (2007), οι ενδιαφερόμενοι τελικοί χρήστες αξιολογούν ένα δικτυακό τόπο με συγκεκριμένα κριτήρια που είτε οδηγούν στην επιλογή είτε στην απόρριψή του. Έτσι, οι χρήστες, συνήθως απορρίπτουν ένα δικτυακό τόπο για τους ακόλουθους λόγους:

Πληροφοριακοί πόροι: ποιότητα της πληροφορίας και διαδίκτυο (Μέρος 1ο)

Περίληψη

Πληθώρα πόρων που αφορούν σε θέματα υγείας και ιατρικής πληροφορίας είναι διαθέσιμοι μέσω Διαδικτύου. Λόγω της σοβαρότητας που επέχουν για τη δημόσια υγεία οι πληροφορίες που αντλούνται από τους ανάλογους διαδικτυακούς τόπους, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή επιλογή των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν τελικά. Αυτή η εργασία, προτείνει κάποια κριτήρια που καλό είναι να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγησή τους καθώς και παρουσιάζει το Health On the Net Foundation, έναν οργανισμό που έχει καταστήσει έναν Κώδικα Δεοντολογίας για την τυποποίηση της αξιοπιστίας των ιστοσελίδων ιατρικών πληροφοριών και θεμάτων υγείας, που διατίθενται μέσω του World Wide Web . Επίσης, η εργασία αναφέρεται στην συμπεριφορά των φοιτητών κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των διαδικτυακών πηγών που χρησιμοποιούν στις ερευνητικές τους εργασίες. Οι φοιτητές εάν και γενικότερα είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του Διαδικτύου, προκύπτει ότι έχουν προβλήματα στην ανάκτηση αξιόλογων πληροφοριακών πόρων καθώς δεν έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί στην αναζήτηση και χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Για το λόγο αυτό συχνά καταφεύγουν στην προσωπική τους εμπειρία και σε αμφιβόλου ποιότητας κριτήρια αξιολόγησης της πληροφορίας που ανακτούν.