2010-06-17

Μια ανάρτηση με τα μυαλά στα κάγκελα!

Πριν από 3 χρόνια, είχα βρει ένα εργαλείο, το MindMap. Το είχα βρει από μια εφαρμογή του στη Wikipedia, όπου εισάγοντας το λήμμα που επιθυμούμε, δίνει ως αποτέλεσμα όλη την εννοιολογική δομή που το περιβάλλει (βλ. την ιστοσελίδα). Κατέβασα, λοιπόν, το MindMap και άρχισα να δουλεύω τις ιεραρχικές σχέσεις των όρων που βρίσκονται κάτω από την μητρική κατηγορία Information & Communications στον θησαυρό της UNESCO. Υπάρχει δυνατότητα να δει κανείς το γράφημα σε διαφορετικά μορφότυπα. Εδώ θα αναρτήσω όσα μπορώ, και τα υπόλοιπα, μπορώ να τα διαθέσω σε όποιον επιθυμεί με e-mail. Εκκρεμεί να φτιάξω τις σχέσεις Used For αλλά η χαρά μου δε με άφηνε να περιμένω. Έτσι, το αποτέλεσμα της ιεραρχικής δομής είναι το παρακάτω: