2007-07-09

Ενήλικοι χρήστες (Μέρος 1ο): Εκπαίδευση

Μιας και μέχρι τώρα έχω αναφερθεί σε προτάσεις για την εκπαίδευση χρηστών πολύ νεαρής ηλικίας, δηλαδή κυρίως για παιδιά, θα ήθελα να δούμε λίγο και τις ανάγκες των χρηστών άλλων ηλικιών. Θα παρατηρήσετε ότι αναφέρομαι κυρίως στο αναγνωστικό κοινό δημοτικών βιβλιοθηκών γιατί αφ’ ενός είναι πιο εύκολο λόγω των λιγότερο εξειδικευμένων αναγκών τους και αφ’ εταίρου γιατί η εκπαίδευση χρηστών ειδικών βιβλιοθηκών χρειάζεται και ειδική μεταχείριση.