2011-05-21

Μήνυμα από την ΕΕΒΕΠ (Για να μη λέτε ότι αναφέρομαι μόνο στα αρνητικά)

Αθήνα, 17 Μαΐου 2011
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα το Δ.Σ. της ΕΕΒΕΠ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη των Επιτροπών της IFLA και συγκεκριμένα στην Επιτροπή "Management of Library Associations", στην οποία είχε θέσει υποψηφιότητα ο αντιπρόεδρος της ΕΕΒΕΠ συνάδελφος Γιώργος Γλωσσιώτης, εκλέχθηκε. Η εκλογή του συναδέλφου είναι μεγάλη τιμή πρώτιστα για τον ίδιο και μετά για την χώρα μας και το ΔΣ του εύχεται καλή δύναμη.
Με την εκλογή αυτή του συναδέλφου, πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο προσωπική επιτυχία για τον ίδιο αλλά και για τον κλάδο. Θεωρούμε επίσης ότι είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας της ΕΕΒΕΠ όλα αυτά τα χρόνια στην IFLA καθώς η συμμετοχή μας αυτή δεν ήταν σιωπηρή, αλλά περιλάμβανε εποικοδομητικές προτάσεις τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι η συμμετοχή της ΕΕΒΕΠ στους διεθνείς οργανισμούς IFLA και EBLIDA τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική και ουσιαστική καθώς συμμετέχει πάντα με εποικοδομητικές προτάσεις στα παραπάνω όργανα.
Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η εκλογή του συναδέλφου Γιώργου Γλωσσιώτη είναι και απόρροια της μέχρι τώρα παρουσίας και δράσης μας. Είμαστε βέβαιοι ότι ο συνάδελφος θα ανταπεξέλθει με συνέπεια και επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, άλλωστε αυτό το εγγυάται η απρόσκοπτη δουλειά του τα τελευταία χρόνια στο ΔΣ της ΕΕΒΕΠ, από όποια θέση και αν υπηρέτησε.

Η ΕΕΒΕΠ θα συνεχίσει να συμμετάσχει ως εθνικός εκπρόσωπος στις διεθνείς οργανώσεις, να καταθέτει προτάσεις και να επιδιώκει συνεργασίες επ' ωφελεία της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας, όπως πράττει ήδη τα τελευταία χρόνια.

Για το ΔΣ


Χριστίνα Κυριακοπούλου
Πρόεδρος

Δημήτρης Πολίτης
Γενικός Γραμματέας