2010-12-01

Από: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ προς acadelib

Αγαπητοί συνάδελφοι,
το επισυνταπτόμενο αρχείο  περιέχει τη στάση  4 εκ των 9 μελών του ΔΣ ΄Ενωσης, στα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, τα οποία δεν θα είχαν συμβεί αν το ΔΣ ακολουθούσε προτάσεις και πολιτικές, τις ψήφιζε και τις υιοθετούσε γιατί τότε και η Πρόεδρος θα είχε μία ορισμένη πολιτική να ακολουθεί και αυτή θα παρουσίαζε και θα υποστήριζε, αντί για την προσωπική της άποψη που δημοσιεύθηκε στο Βήμα.
Το ότι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, δε είναι τυχαίο, αλλά προκύπτει από την ίδια τη λειτουργία του συμβουλίου, στο οποίο το προεδρείο, ανακοινώνει τα πεπραγμένα και δείχνει κείμενα για δράσεις  χωρίς προηγουμένως να τα έχει κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη του ΔΣ προκειμένου να τα μελετήσουν ώστε να γίνει συζήτηση και να παρθούν κοινές αποφάσεις. Σε ό,τι τους έχει ζητηθεί, παραπέμπουν στον ιστότοπο της Ένωσης! Δηλαδή τα μέλη του Συμβουλίου για να ενημερωθούν και να μπορούν να αποφασίσουν για το οτιδήποτε, πρέπει να ψαχνουν στο σάιτ της Ένωσης όπου και δεν υπάρχει και τίποτα από όσα λένε!

2ος Κύκλος σεμιναρίων ΕΕΒΕΠ

Έλαβα το ακόλουθο μήνυμα:
H Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών της δράσεων, σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση του 2ου κύκλου σεμιναρίων σε θέματα  σύγχρονων βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών και εφαρμογών.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τις 16.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ. στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., περιλαμβάνοντας θεωρητικό μέρος (2 ώρες) και πρακτική εφαρμογή  (1 ώρα, σε Η/Υ).