2009-01-22

Εγκυκλοπαίδειες στα ελληνικά

Εκτός από την πασίγνωστη πια Wikipedia, υπάρχει μια σειρά από άλλες εγκυκλοπαίδειες online στα ελληνικά, γενικού ενδιαφέροντος ή ειδικής θεματολογίας. Φυσικά, δεν είναι όλες πολύ εξαντλητικές ούτε απόλυτα ολοκληρωμένες (άλλωστε, πότε μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μια εγκυκλοπαίδεια;).
Παραθέτω λοιπόν έναν κατάλογο αυτών πιο πολύ γιατί εξεπλάγην από το πλήθος παρά γιατί όντως θα αξιοποιήσουμε όλες αυτές.