2009-01-28

Το Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας προσφέρει, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας. Το πρόγραμμα από το ακ. έτος 2008-2009 υλοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Κέρκυρα.