2014-08-03

Βιβλιοθήκη και άστεγοι

Αν πω να αντιμετωπίσω το θέμα του τίτλου όσο αναλυτικά χρειάζεται ώστε να πω ότι το έχω δει με τον δέοντα σεβασμό, μάλλον θα χρειαστώ πολλές αναρτήσεις και πολλές σελίδες. Επειδή, όμως, ο αριθμός των αστέγων συμπολιτών μας αυξάνεται καθημερινά νομίζω πως αξίζει να θέσουμε τουλάχιστον κάποια ερωτήματα μήπως και με τη συζήτηση μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση.