2011-06-29

Διαβούλευση για τη διανομή και κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων: Άρθρο 1. Έννοια Συγγράμματος

Νομίζω πως αυτό που λείπει από την ελληνική παιδεία είναι η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη βιβλιοθήκη. Τεράστια κονδύλια δαπανώνται για να έχει κάθε μαθητής/σπουδαστής το δικό του βιβλίο, το οποίο είναι δωρεάν και κατά συνέπεια, συχνά δεν το εκτιμά όσο πρέπει. Τεράστια κονδύλια δαπανώνται και για συγγράμματα τα οποία πολλοί φοιτητές παίρνουν επειδή τα δικαιούνται και είτε δεν τα ανοίγουν ποτέ γιατί πρόκειται για αιώνιους φοιτητές είτε τα διαβάζουν επιδερμικά γιατί προτιμούν τις σημειώσεις των καθηγητών που στην πραγματικότητα έχουν και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από το βιβλίο.