2012-10-04

Εκδήλωση στο Πολυτεχνείο για τα Ηλεκτρονικά Συγγράμματα

Σας γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012, στις 12:00 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών, Κτήριο Διοίκησης του Ιδρύματός μας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ημερίδα ενημέρωσης για τη Δράση "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα".