2012-05-15

Η ενίσχυση των βιβλιοθηκών δρόμος για την ανάπτυξη

"Αν η Αμερική μπορεί να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκονόμους, δεν μπορώ παρά να πιστεύω ότι η Αμερική έχει βρει Ένα σημαντικό τρόπο να ανοικοδομηθεί." (Stephen Krashen, 2012)