2007-07-25

Κανόνων ανασκόπηση (Μέρος 2ο)

Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η ταξινόμηση των βιβλιοθηκών και ιδιαίτερα η ταξιθέτηση. Θα δούμε τόσο τους βασικούς κανόνες όσο και κάποιες λύσεις για καλαίσθητη σήμανση της συλλογής.
Όπως αναφερθήκαμε και στο εισαγωγικό άρθρο αυτής της σειράς, οι περισσότερες ελληνικές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν για την οργάνωση της συλλογή τους τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey (DDC).
Μεγάλο κίνητρο γι' αυτό αποτελεί και η ύπαρξη μετάφρασης της 13ης συνοπτικής του έκδοσης στην ελληνική όσο και εκδόσεων διευκρινιστικών για το θέμα της ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας (από την ΕΕΒΕΠ - πρώην ΕΕΒ), που ομολογουμένως δεν καλύπτεται επαρκώς ούτε στις συνοπτικές ούτε και στις πλήρεις εκδόσεις της DDC. Επίσης πρόκειται και για το ταξινομικό σύστημα που διδάσκεται εκτενέστερα στα ελληνικά τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, γεγονός που εξασφαλίζει την οικειότητα στη χρήση για τους εργαζόμενους βιβλιοθηκονόμους. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ εύχρηστο σύστημα.