2011-02-07

Mea culpa: No comments

Mea culpa: No comments: "εκτός ίσως απ' τ' ότι πρέπει να αρχίσω να διαγράφω τους ανθρώπους που μισούσα στο σχολείο και παρ' όλα αυτά τους έχω κάνει add..."