2012-09-25

Ανακοίνωση επιτροπών εργασίας ΕΕΒΕΠ και πρόσκληση συμμετοχής σε αυτές


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΕΠ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις αποφάσισε ομόφωνα την ενεργοποίηση των Επιτροπών, οι οποίες σύμφωνα και με το καταστατικό της ΕΕΒΕΠ, συνεπικουρούν στο έργο του.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή καλούμε τα μέλη της ΕΕΒΕΠ, καθώς και τους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν εγγραφή ως μέλη μας, να δηλώσουν συμμετ οχή στις εργασίες των Επιτροπών αυτών, γιατί θεωρούμε πως μόνο μέσα από την συνεργασία, τον γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή/επεξεργασία διαφορετικών θέσεων/απόψεων είναι δυνατόν να εμπλουτίσουμε το έργο της Ένωσής μας προς όφελος όλων των βιβλιοθηκών & των συναδέλφων.
Οι Επιτροπές αυτές έχουν ως εξής:

2012-09-19

Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη-Περιφέρεια Αττικής