2008-07-08

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝΤην Τετάρτη 3 Ιουλίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στην Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, κα Ε. Κεφαλληναίου και ομάδας των συμβασιούχων εργαζομένων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η ομάδα απαρτιζόταν από τους:
· Κατσαμάκης Γεώργιος, Ακαδημία Αθηνών
· Μπράττης Παντελής, Πάντειος
· Κουλούρης Αλέξανδρος, Ε.Μ.Π.
· Ελένη Σουρλίγκα, ΑΣΚΤ
· Κουής Δημήτριος, Οριζόντια Δράση
Για την επιλογή των ατόμων που παρέστησαν στην συνάντηση αυτή ίσχυσαν «γεωγραφικά» κριτήρια και κριτήρια διαθεσιμότητας και τίποτα άλλο.

Η συνάντηση από την πλευρά των συμβασιούχων είχε δύο στόχους. Αφενός να ενημερώσουμε πλήρως και σε βάθος ακόμα ένα θεσμικό παράγοντα για το μέγεθος της επερχόμενης κρίσης που θα επέλθει στον χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μετά την διακοπή της χρηματοδότησης και την αυτόματη απόλυση των συμβασιούχων. Αφετέρου να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις της αλλά και να απαιτήσουμε την συμπαράσταση της για την έξοδο από αυτή την κρίση.
Αναλυτικότερα η θέση μας και το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η συζήτηση ήταν να δώσουμε έμφαση στο πλήθος, την σπουδαιότητα, και την μεγάλη συμβολή στο ακαδημαϊκό έργο που έχουν όλες οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στις βιβλιοθήκες μας, χάρη στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ. (Δυστυχώς είναι κοινή διαπίστωση ότι τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά και η πλειοψηφία των πρυτανικών μας αρχών δεν κατανοούν ακόμα το πρόβλημα στην πλήρη του έκταση). Επιπλέον τονίσαμε ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι άρρηκτα αλληλένδετες με το υπάρχων προσωπικό, το οποίο έχει συσσωρεύσει πολύτιμη γνώση και τεχνογνωσία, κεφάλαιο ανεκτίμητο για τις βιβλιοθήκες μας. Κάναμε ξεκάθαρο ότι η διακοπή χρηματοδότησης και η απόλυση του εν λόγω προσωπικού θα σημάνει αμέσως από το κλείσιμο βιβλιοθηκών (βλέπε νεοϊδρυθέντα ΤΕΙ) μέχρι την μετατροπή των βιβλιοθηκών μας σε αποθήκες ή αναγνωστήρια στην καλύτερη περίπτωση. Η κατάσταση μετά την επερχόμενη «κατάρρευση» των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών μας παρουσιάστηκε στην κα Κεφαλληναίου με ρεαλιστικά παραδείγματα (όπως υποστήριξη σε Βιβλιοθηκονομικά συστήματα – WebOpac, Αναζητήσεις, Δανεισμοί, Διαδανεισμός, Ηλεκτρονικές πηγές, Ψηφιακές Βάσεις, Ιδρυματικά αποθετήρια, Προσωπικοί Υπολογιστές, Ασύρματα Δίκτυα, Ωράριο, έργα Οριζόντιας Δράσης κτλ.). Από την μεταξύ μας συζήτηση δόθηκε η εντύπωση ότι τα κατανόησε πλήρως και εξέφρασε την άποψη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και ότι βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση μιας λύσης.
Ως επόμενο βήμα, μετά την διαπίστωση ότι το μέγεθος του προβλήματος έχει γίνει κατανοητό, ήταν να ζητήσουμε να μας γνωστοποιήσει την θέση του Υπουργείου και την δική της ως θεσμικός παράγοντας του Υπουργείου.
Όπως και στην συνάντηση της με την αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΕΒΕΠ, η κα Κεφαλληναίου μας ενημέρωσε ότι εξασφαλίστηκε τη χρηματοδότηση των συμβάσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να δοθεί χρόνος στη δημόσια διοίκηση να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας και των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες. Σημειώνουμε εδώ ότι αυτό το στοιχείο παραμένει προς επαλήθευση αν ισχύει για το σύνολο των βιβλιοθηκών. Καλούμε λοιπόν τις βιβλιοθήκες για τις οποίες δεν έχει ισχύσει αυτή η επέκταση να μας το γνωστοποιήσουν και να ενημερώσουν και τον αντίστοιχο φορέα παρακολούθησης στο Υπουργείο και να απαιτήσουν να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική απόφαση.
Έπειτα μας γνωστοποίησε ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες των παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι δυνατή η ένταξη των βιβλιοθηκών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ως αυτόνομες δράσεις. Συγκεκριμένα μας είπε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι «μετά από 12 χρόνια χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε., θα πρέπει το Ελληνικό Κράτος να αναλάβει το κόστος αυτών των Δράσεων και επομένως δεν θα χρηματοδοτήσει έργα βιβλιοθηκών» [Το οποίο αποτελεί και δικό μας αίτημα και η ικανοποίηση του ή μη αποτελεί καθαρά πολιτική ευθύνη και απόφαση, η οποία υπαγορεύετε προς το Ελληνικό Κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από μας]. Οι μόνες χρηματοδοτήσεις προς βιβλιοθήκες θα αφορούν τις Κινητές Βιβλιοθήκες, στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την Δια Βίου Εκπαίδευση… Επίσης μας γνωστοποίησε ότι οι βιβλιοθήκες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ως υποέργα άλλων ιδρυματικών δράσεων. Φυσικά από την πλευρά μας αναλύσαμε τα προβλήματα που έχει μια τέτοια λύση τόσο σε διαχειριστικό αλλά και ουσιαστικό επίπεδο. Φυσικά δεν το αποκλείσαμε αλλά επισημάναμε ότι η λύση αυτή δεν μπορεί να διασφαλίσει σε καμία περίπτωση την συνέχεια της εργασίας μας και των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες μας (λόγω του κενού και της πολυπλοκότητας στην διαχείριση) αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα «καλό» εργαλείο για την περαιτέρω μας «ανάπτυξη», ως βιβλιοθήκες, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η συνέχιση των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών και η εργασιακή παρουσία του ανθρωπίνου δυναμικού που τις υποστηρίζουν.
Τέλος αυτό που προτάθηκε από την κα Κεφαλληναίου και «προσφέρθηκε» να διαβιβάσει προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ως προτεινόμενη, μόνιμη λύση είναι η Ι.Δ.Α.Χοποίηση μας, χωρίς φυσικά να δεσμεύετε για το αν και πως θα υλοποιηθεί και για το αν θα καλύψει το σύνολο των συμβασιούχων. Μας ανέλυσε (όπως και στην συνάντηση με την ΕΕΒΕΠ) ότι θα πρέπει να συναποφασίσουν και άλλα Υπουργεία, αλλά έγινε ξεκάθαρο ότι από την στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας δια μέσου της ηγεσίας του δώσει το πράσινο φώς, οι υπόλοιποι φορείς θα το δεχτούν. Η εν λόγω επισήμανση επιβεβαιώνει πλήρως το γεγονός ότι η επίλυση του προβλήματος είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης. Κατ’ επέκταση της πρότασης αυτής μας ζητήθηκε (όπως και στην ΕΕΒΕΠ) ο ακριβής αριθμός των συμβασιούχων βιβλιοθηκών και μόνο αυτών, πληροφορία η οποία θα πρέπει να συνοδεύει το αίτημα-υπόμνημα μας προς το Υπουργείο Παιδείας. Επεσήμανε μάλιστα τον μεγάλο αριθμό λιστών και αριθμών που κυκλοφορούν με αντικρουόμενα δεδομένα, οι οποίες δυσχεραίνουν την πορεία προς την επίλυση του προβλήματος μας.
Η απάντηση μας σε αυτή την πρόταση είναι θετική και πιστεύουμε καταρχήν ότι δεν εμπεριέχει κάποιο δόλο ή προσπάθεια κωλυσιεργίας και αποπροσανατολισμού, (δηλαδή δεν θα υπάρξει αργότερα απάντηση της μορφής «Αα αυτό δε γίνετε …» όπως για όλες τις ως τώρα «λύσεις» που πηγαινόερχονται … επέκταση του Γ’ ΚΠΣ, ένταξη στο ΕΣΠΑ, Δημόσιες Επενδύσεις κτλ…). Φυσικά ο χρόνος θα δείξει….
Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων μας από εδώ και πέρα αλλά και για την αποφυγή παρεξηγήσεων προτείνουμε και καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν θέση στα εξής :
1. Να καλέσουμε τον ΣΕΑΒ, ως το επίσημο όργανο αποκλειστικά υπεύθυνο για τις βιβλιοθήκες μας, μέσω της ΜΟΠΑΒ να συγκεντρώσει τον ακριβή αριθμό και στοιχεία των συμβασιούχων (όνομα, επώνυμο, ιδιότητα) σε συνεργασία και με ευθύνη των ιδρυματικών υπευθύνων και των διευθυντών βιβλιοθηκών.
2. Να στείλει από κοινού με τον Σύλλογο Συμβασιούχων και την ΕΕΒΕΠ το αίτημα-υπόμνημα για την άμεση ΙΔΑΧοποίηση του προσωπικού αυτού.
3. Επιπλέον από κοινού ο ΣΕΑΒ, ο Σύλλογος Συμβασιούχων και η ΕΕΒΕΠ να συντονίσουν τις προσπάθειες τους για περαιτέρω δράσεις (από το Σεπτέμβριο) σε πανελλάδικο επίπεδο, ώστε να μην ατονήσει το θέμα.
Ο διάλογος και η μεταξύ μας συζήτηση με όλους τους «εμπλεκόμενους» φορείς αποτελεί ζητούμενο, αρκεί να μην παρεκκλίνει από τον στόχο που είναι η διάσωση των υπηρεσιών που με τόσο κόπο «χτίσαμε» και προσφέρουν οι βιβλιοθήκες μας, καθώς και η διατήρηση του προσωπικού, το οποίο αποτελεί ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο.
Η ομάδα της συνάντησης
· Κατσαμάκης Γεώργιος, Ακαδημία Αθηνών
· Μπράττης Παντελής, Πάντειος
· Κουλούρης Αλέξανδρος, Ε.Μ.Π.
· Ελένη Σουρλίγκα, ΑΣΚΤ
· Κουής Δημήτριος, Οριζόντια Δράση

1 σχόλιο:

Spyros Vlahos είπε...

Στην Κέρκυρα σπούδασες;
Από 'κει είμαι, πιθανόν να συναντηθήκαμε στην Πιάτσα τυχαία.