2009-01-27

Διαγωνισμοί χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Διαγωνισμοί χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει δύο διαγωνισμούς για χορήγηση υποτροφιών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:
- στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
(http://edu.demokritos.gr/ge/index.php/el/announcements/1/201-ypotrofies2009a)
και
- στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ι.Π.&Τ. με το Department of Electronic and Electrical Engineering του Πανεπιστημίου του Loughborough (Μ. Βρετανία) (http://www.lboro.ac.uk/ ) και με το Department of Computer Science and Engineering του Πανεπιστημίου του Texas at Arlington (Η.Π.Α.) (http://www.cse.uta.edu/).


Οι προκηρύξεις αφορούν την κάλυψη
- τριών (3) θέσεων στις Τηλεπικοινωνίες από το πρόγραμμα υποτροφιών
του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
- μίας (1) θέσης στις Τηλεπικοινωνίες σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο του Loughborough
- δύο (2) θέσεων στην Πληροφορική σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Texas at Arlington

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 27/02/2009 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
i. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 - 15:00) ii. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Νεαπόλεως,
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

Πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και τις θεματικές περιοχές στις οποίες θα εκπονηθούν οι διδακτορικές διατριβές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.iit.demokritos.gr/ypotrofies/

Δεν υπάρχουν σχόλια: