2009-01-28

Το Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας προσφέρει, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας. Το πρόγραμμα από το ακ. έτος 2008-2009 υλοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Κέρκυρα.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ακόλουθη κατεύθυνση: Επιστήμη της Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον. Προβλέπονται δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο συγγραφής διπλωματικής εργασίας.Συγκεντρωτικός συμπιεσμένος φάκελος 2009
Περιλαμβάνονται:

α) Η αναλυτική προκήρυξη
β) Υπόδειγμα φόρμας αίτήσεων
γ) Η εξεταστέα ύλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: