2010-06-17

Μια ανάρτηση με τα μυαλά στα κάγκελα!

Πριν από 3 χρόνια, είχα βρει ένα εργαλείο, το MindMap. Το είχα βρει από μια εφαρμογή του στη Wikipedia, όπου εισάγοντας το λήμμα που επιθυμούμε, δίνει ως αποτέλεσμα όλη την εννοιολογική δομή που το περιβάλλει (βλ. την ιστοσελίδα). Κατέβασα, λοιπόν, το MindMap και άρχισα να δουλεύω τις ιεραρχικές σχέσεις των όρων που βρίσκονται κάτω από την μητρική κατηγορία Information & Communications στον θησαυρό της UNESCO. Υπάρχει δυνατότητα να δει κανείς το γράφημα σε διαφορετικά μορφότυπα. Εδώ θα αναρτήσω όσα μπορώ, και τα υπόλοιπα, μπορώ να τα διαθέσω σε όποιον επιθυμεί με e-mail. Εκκρεμεί να φτιάξω τις σχέσεις Used For αλλά η χαρά μου δε με άφηνε να περιμένω. Έτσι, το αποτέλεσμα της ιεραρχικής δομής είναι το παρακάτω:Information and communication
 • Information sciences
  • Computer science
   • Cybernetics
  • Indexing languages
   • Authority lists
   • Controlled languages
    • Classification systems
     • Subject headings
   • Terminological control
   • Thesauri  
    • Thesaurus compilation
  • Information
   • Communication information
   • Cultural information
   • Educational information
   • Scientific information
    • Energy information
    • Environmental information
    • Science popularization
   • Social science information
    • Economic information
    • Social information
    • Political information
  • Information exchange
   • Exchange of publications
  • Information media
   • Electronic media
   • Print media
    • Printing paper
     • Newsprint
   • Film media
    • Film strips
    • Microforms
     • Microfiches
     • Microfilms
  • Information sciences
   • Archive science
    • History of archives
   • Documentation
   • Library science
    • History of libraries
  • Information/library research
   • Automatic text analysis
    • Automatic indexing
   • Bibliology
   • Comparative librarianship
  • Information/library standards
   • Cataloguing rules
    • Bibliographic standards
     • ISBD
     • ISBN
     • ISSN
 • Communication research and policy
  • Communication
  • Communication planning
   • Communication administration
    • Communication organizations
     • Press councils
   • Communication and development
   • Communication programmes
   • Communication statistics
   • Computers and development
   • Economics of communication
    • Book costs
    • Communication finance
  • Communication policy
   • Communication control
    • Access to information
    • Censorship
    • Free flow of information
   • Communication development
    • Book development
   • Communication ethics
    • Press ethics
   • Communication legislation
    • Broadcasting legislation
    • Data protection
    • Legal deposit
   • Communication strategies
  • Communication process
   • Advertising
    • Press advertising
    • Radio advertising
    • Television advertising
   • Communication skills
    • Listening
    • Nonverbal communication
    • Reading
     • Reading habit
    • Speech
     • Oral expression
    • Writing
     • Handwriting
     • Letter writing
     • Technical writing
   • Feedback (communication)
   • Group communication
    • Conferences
    • Group discussions
   • Information transfer
    • News flow
   • Interactive communication
   • Intercultural communication
   • Interpersonal communication
   • Mass communication
    • Public information
    • Public relations
   • Persuasion
    • Propaganda
     • War propaganda
  • Communication research
   • Audience research
    • Audience participation
    • Audience rating
    • Audience reaction
    • Circulation figures
   • Communication history
   • Communication impact
   • Communication psychology
   • Information theory
    • Codes
   • Sociology of communication
    • Public opinion
 • Information management
  • Archive management
   • Archive development
   • Archive legislation
   • Archive planning
   • Archive records
    • Archive finding aids
  • Information users
   • Information needs
   • Information user instruction
   • Information user studies
   • Library users
  • Information/library administration
   • Information systems evaluation
   • Information/library legislation
   • Information/library management
   • Library collections
  • Information/library planning
   • Information and development
   • Information/library cooperation
   • Information/library economics
    • Information/library budgets
    • Information/library finance
   • Information/library resources
   • Information/library statistics
  • Information/library policy
   • Information/library development
  • Information/library profession
   • Library associations
  • Library use promotion
   • Library extension
    • Library exhibitions
    • Reading promotion
     • Reading guidance
 • Information industry
  • Broadcasting
   • Broadcasting production
   • Broadcasting programmes
    • Programme content
    • Programme exchange
   • Commercial broadcasting
   • Local broadcasting
   • National broadcasting
   • Radio
    • Radio news
    • Radio programmes
   • Rural broadcasting
   • Television
    • Commercial television
    • Television news
    • Television production
    • Television programmes
  • Broadcasting industry
   • Radio stations
   • Television stations
  • Communication industry
   • Postal services
   • Telecommunications industry
  • Communication personnel
   • Booksellers
   • Communication planners
   • Editors
   • Journalists
    • Women journalists
   • Publishers
   • TV/radio personnel
    • TV/radio producers
  • Communication users
   • Radio listeners
   • Televiewers
  • Computer personnel
  • Information industry
  • Information/library personnel
   • Archive personnel
    • Archivists
   • Information scientists
   • Librarians
   • Library technicians
  • Journalism
  • Mass media
  • Press
   • Local press
   • Newspaper press
    • Press cuttings
   • Periodical press
   • Rural press
   • Underground press
  • Publishing industry
   • Book industry
    • Bookselling
    • Textbook production
   • Microphotography
   • News agencies
   • Publishing
    • Editing
    • Electronic publishing
    • Music publishing
    • Record industry
    • Video record industry
  • Videotex
 • Documentary information systems
  • Archives
   • Audiovisual archives
    • Film archives
    • Sound archives
   • Government archives
    • Local government archives
   • National archives
   • Public archives
  • Information systems
   • Bibliographic services
   • Clearing houses
   • Data centres
   • Educational information systems
   • Information services
    • Document delivery
   • Integrated information systems
   • International information systems
   • Legal information systems
   • Management information systems
   • National information systems
   • Online information systems
   • Reference services
   • Scientific information systems
    • Agricultural information systems
    • Geographical information systems
    • Medical information systems
  • Information/library facilities
   • NT1 Archive facilities
    • Archive equipment
    • Archive repositories
   • Information/library equipment
   • Library buildings
  • Information/library networks
  • Libraries
   • Academic libraries
   • Childrens libraries
   • Government libraries
   • Institutional libraries
    • Hospital libraries
    • Libraries for the blind
   • International libraries
   • National libraries
    • Depository libraries
   • Public libraries
    • Mobile libraries
    • Municipal libraries
    • Regional libraries
    • Rural libraries
   • School libraries
  • Special libraries
   • Agricultural libraries
   • Art libraries
   • Business libraries
   • Film libraries
   • Industrial libraries
   • Law libraries
   • Medical libraries
   • Newspaper libraries
   • Research libraries
   • Sound libraries
 • Information sources
  • Books
   • Albums
   • Art books
   • Atlases
   • Childrens books
   • Conference papers
   • Guides
    • Guidebooks
    • Style manuals
    • Textbooks
   • Rare books
   • Reference materials
    • Dictionaries
     • Glossaries
    • Encyclopaedias
  • Databases
   • Bibliographic databases
   • Textual databases
  • Documents
   • Bookform materials
   • Machine readable materials
   • Manuscripts
   • Monographs
    • Country reports
    • Mission reports
   • Nonbook materials
   • Official publications
   • Primary documents
   • Translations
  • Information sources
  • Periodicals
   • Calendars
   • Newsletters
   • Newspapers
   • Yearbooks
  • Recordings
   • Audiovisual materials
    • Video recordings
   • Sound recordings
    • Disc recordings
    • Magnetic tape recordings
  • Secondary documents
   • Accessions lists
   • Anthologies
   • Bibliographic journals
    • Abstracts
   • Bibliographies
    • Bibliographies of bibliographies
    • Bibliography compilation
    • National bibliographies
   • Catalogues
   • Directories
    • Guides to information sources
   • Indexes
   • Inventories
   • Literature reviews
   • Quotations
   • Research registers
  • Serials
   • Standards
  • Visual materials
   • Drawings
   • Graphs
   • Illustrations
   • Maps
   • Photographs
    • Photographic slides
   • Posters
 • Documentary information processing
  • Acquisitions
   • Book selection
   • UNESCO coupons
  • Information dissemination
   • Book distribution
   • Dissemination of knowledge
   • International circulation of materials
   • Selective dissemination of information
  • Information processing
   • Cataloguing
   • Documentary analysis
    • Abstracting
    • Indexing
  • Information retrieval
   • Online searching
    • Search strategies
  • Library circulation
   • Interlibrary loans
   • Periodical circulation
  • Records management
   • Archive records preservation
   • Records appraisal
 • Information technology (software)
  • Broadcasting technology
   • Cable television
   • Radio engineering
    • Allocation of frequencies
   • Satellite broadcasting
   • Television engineering
    • Closed circuit television
    • Colour television
    • High definition TV
  • Computer applications
   • Archive automation
   • Artificial intelligence
    • Expert systems
    • Pattern recognition
    • Robotics
   • Computational linguistics
    • Automatic translation
   • Computer aided design
   • Computer aided manufacturing
   • Computer graphics
   • Library automation
   • Office automation
    • Word processing
   • Video games
  • Computer programming
   • Computer languages
   • Computer software
   • File organization
    • Data formats
    • Random access
   • Multiuser systems
   • Online systems
  • Data processing
   • Data analysis
   • Data collection
   • Data exchange
   • Digitization
   • Encoding
    • Character recognition
    • Remote sensing
  • Information technology
   • Communication technology
   • Telematics
  • Office services
   • Office management
  • Printing
   • Printing methods
    • Binding
    • Illustration printing
    • Laser printing
    • Offset printing
    • Photocomposition
    • Typesetting
  • Reprography
  • Telecommunications
   • Data transmission
    • Transnational data flow
   • Mobile communication
   • Space communication
   • Telecommunications networks
   • Telephone engineering
  • Telecommunications applications
   • Electronic mail
   • Teleconferencing
 • Information technology (hardware)
  • Broadcasting equipment
   • TV/radio equipment
    • Antennas
  • Communication equipment
   • Recording equipment
  • Computer systems
   • Computer networks
    • Computer interfaces
  • Computers
   • Analogue computers
   • Computer peripheral equipment
    • Computer output microforms
    • Computer printers
   • Computer storage devices
    • Magnetic discs
    • Magnetic tapes
    • Optical discs
   • Computer terminals
   • Digital computers
   • Microcomputers
   • Minicomputers
  • Electronic equipment
   • Electronic circuits
    • Integrated circuits
   • Lasers
   • Microprocessors
   • Semiconductors
    • Transistors
  • Office equipment
  • Photographic equipment
   • Film cameras
   • Microform equipment
   • Projectors
  • Printing equipment
  • Telecommunications equipment
   • Fax
   • Telephone
   • Telex

Δεν υπάρχουν σχόλια: