2011-06-14

Βιβλιοθηκονομία & Πληροφόρηση: Έρευνα για το Web 2.0

Βιβλιοθηκονομία & Πληροφόρηση: Έρευνα για το Web 2.0: "Σας ενημερώνουμε για μία νέα έρευνα που διεξάγουμε για το Web 2.0. Παρακαλούμε όλους τους φοιτητές, εργαζομένους σε βιβλιοθήκες, μουσεία κ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: