2012-09-25

Ανακοίνωση επιτροπών εργασίας ΕΕΒΕΠ και πρόσκληση συμμετοχής σε αυτές


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΕΠ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις αποφάσισε ομόφωνα την ενεργοποίηση των Επιτροπών, οι οποίες σύμφωνα και με το καταστατικό της ΕΕΒΕΠ, συνεπικουρούν στο έργο του.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή καλούμε τα μέλη της ΕΕΒΕΠ, καθώς και τους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν εγγραφή ως μέλη μας, να δηλώσουν συμμετ οχή στις εργασίες των Επιτροπών αυτών, γιατί θεωρούμε πως μόνο μέσα από την συνεργασία, τον γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή/επεξεργασία διαφορετικών θέσεων/απόψεων είναι δυνατόν να εμπλουτίσουμε το έργο της Ένωσής μας προς όφελος όλων των βιβλιοθηκών & των συναδέλφων.
Οι Επιτροπές αυτές έχουν ως εξής:


 1. Επιτροπή Καταστατικού, Συντονίστρια κα Αφ. Φράγκου. Η Επιτροπή αυτή απευθύνεται μόνο στα μέλη της ΕΕΒΕΠ.infoscienceaddict@gmail.com
 2. Επιτροπή Λαϊκών Βιβλιοθηκών, Συντονίστρια κα Χρ. Κυριακοπούλου. xkyriakopoulou@gmail.com
 3. Επιτροπή Επιμόρφωσης και Εκδηλώσεων, συντονιστής κος Δ. Πολίτης. odimpol@gmail.com
 4. Επιτροπή Αρχείου Μελών, συντονιστές κος Γ. Γλωσσιώτης και κα Ρ. Χωρέμη. Η Επιτροπή αυτή απευθύνεται μόνο στα μέλη της ΕΕΒΕΠ. rhoremi@hotmail.com
 5. Επιτροπή Περιοδικού και Εκδόσεων, συντονιστής κος Γ. Γλωσσιώτης. glossiotis@gmail.com
 6. Επιτροπή Σχολικών Βιβλιοθηκών, συντονίστρια  κα Χ. Κυριακοπούλου.
 7. Επιτροπή Ιατρικών/Νοσοκο μειακών Βιβλιοθηκών, συντονιστής  κος Δ. Πολίτης.
 8. Επιτροπή Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, συντονίστρια  κα Αν. Κατσιρίκου. anthi@unipi.granthi@asmda.com
 9. Επιτροπή Ειδικών Βιβλιοθηκών, συντονίστρια κα Ρ. Γαϊτάνου. rgaitanou@gmail.com
 10. Επιτροπή Μεταφράσεων, συντονίστρια κα Αν. Κατσιρίκου.
 11. Επιτροπή Εργασιακών, συντονιστής κος Γ. Γλωσσιώτης.
 12. Επιτροπή Κώδικα Δ εοντολογίας, συντονίστρια  κα Μ. Αλεξανδράκη. m.alexandraki@yahoo.com
 13. Επιτροπή Νομοθεσίας Βιβλιοθηκών, συντονιστής  κος Γ. Γλωσσιώτης.
Το έργο των Επιτροπών είναι σημαντικό καθώς αυτές θα εισηγούνται στο ΔΣ την χάραξη πολιτικών της ΕΕΒΕΠ σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς επίσης και την ανάληψη δράσεων όπου και όταν χρειάζεται.
Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων συναδέλφων κρίνεται αναγκαία καθώς οι εποχές που ζούμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες, τόσο για το προσωπικό όσο και για την συλλογική έκφραση ανάμεσα στις βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα να βρίσκονται σ΄ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, τόσο εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας όσο και του νέου ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν.
Πιστεύουμε ότι σ΄αυτές τις συγκυρίες η συλλογική σκέψη & δράση είναι επιβεβλημένη.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΒΕΠ στο mail info@eebep.gr, ή στο τηλέφωνο της Ένωσης (2103302128) κάθε Τρίτη και Πέμπτη 17:30-19:30 για ενημέρωση και δήλωση συμμετοχής.

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Γ.Γλωσσιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: