2012-10-04

Εκδήλωση στο Πολυτεχνείο για τα Ηλεκτρονικά Συγγράμματα

Σας γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012, στις 12:00 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών, Κτήριο Διοίκησης του Ιδρύματός μας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ημερίδα ενημέρωσης για τη Δράση "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα".

Η Δράση υλοποιείται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Η ημερίδα αφορά στους καθηγητές και στους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα αποτελέσει την πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους ως του πλέον σύγχρονου, συμπληρωματικού εργαλείου για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Θα παρουσιαστεί σε πρόδρομη έκδοση «Το Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο», ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το ίδιο.

Ιδιαίτερα οι καθηγητές, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαδικασία που απαιτείται και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να μπορέσουν να επιλεγούν και να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου.

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης - την ίδια ημέρα, στις  10.00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου - θα γίνει παρουσίαση από τον εκδοτικό οίκο Springer με θέμα “Publishing Scientific Research”. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστούν εργαλεία που παρέχει ο Springer, όπως Springer Link, Author Mapper, Exemplar, Author Academy και Journal Selector Tool, καθώς επίσης θα δοθούν κατευθύνσεις για το πώς δομείται ένα άρθρο, τι θέλουν οι εκδότες, Impact Factor (στοιχεία χρήσης τίτλων επιστημονικών περιοδικών), Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) και άλλα.

Για δήλωση συμμετοχής, στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα της δράσης: http://www.kallipos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: