2009-01-30

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Προσυνέδριο της IFLA 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες: Μπαρτζή Μαργαρίτα
Τηλέφωνο: 210-3442831
Fax: 210-3442792
e-mail: arx_bibl@ypepth.gr


Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός ασφαλείας:Αθήνα, 28 - 1 - 2009
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτ.

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών


ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας σχετικά με το Προσυνέδριο της IFLA 2009, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 19-21 Αυγούστου 2009, σας γνωρί-ζουμε ότι θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 6-2-2009, στο email arx_bibl@ypepth.gr, για οργανωτικούς και μόνο σκοπούς, που αφορούν στην έγκαιρη αναζήτηση και δέσμευση κατάλληλου συνεδριακού χώρου, με βάση των αριθμό των συμμετεχόντων.Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω δήλωση συμμετοχής δεν αντικαθιστά την επίσημη αίτη-ση συμμετοχής που θα ζητήσει η IFLA να συμπληρωθεί με συγκεκριμένα στοιχεία και δεν δεσμεύει τη σημερινή σας πρόθεση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Προσυνεδρίου, στη διεύ-θυνση http://www.ypepth.gr/iflagr/, που θα ανανεώνεται συνεχώς με ό,τι νεότερο ανακύψει, για τη δική σας ενημέρωση.
Η Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου
Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ρα-διοτηλεόρασης

Ευγενία Κεφαλληναίου, δ.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: