2010-12-09

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα - Εκπαίδευση - Δημόσια Δεδομένα” (16-17 Δεκεμβρίου, ΕΙΕ)

clip_image001

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα – Εκπαίδευση – Δημόσια Δεδομένα” διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), στις 16-17 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα 
(Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48). Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό SPARC Εurope (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)και την Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER).
Oμιλητές του Συνεδρίου είναι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που θα παρουσιάσουν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση και, συγκεκριμένα, στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και των Δημόσιων Δεδομένων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρει η Ανοικτή Πρόσβαση στην προώθηση της έρευνας και της επιστημονικής επικοινωνίας, στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, στη διαφάνεια και στη συμμετοχικότητα των πολιτών. Το συνέδριο διαμορφώνεται στις ακόλουθες θεματικές συνεδρίες
  • Ανοικτή Πρόσβαση στην Έρευνα: το ελληνικό τοπίο,
  • Ανοικτή Πρόσβαση στην Έρευνα: το ευρωπαϊκό τοπίο και συνεργατικά σχήματα,
  • Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο,
  • Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης,
  • Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα.
Περιλαμβάνει ακόμη δύο στρογγυλές τράπεζες με τα εξής θέματα:
  • Ανοικτή πρόσβαση και ψηφιακή έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα: Στρατηγικές, Χρηματοδότηση Ανάπτυξη, Επίδραση.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, με δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής Σε όσους επιθυμούν, θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. 
Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική, και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο http://www.openaccess.gr/conference2010 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: