2012-06-14

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2η Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

Θέματα:

1. Ηλεκτρονική υποβολή περιλήψεων μέσω της ιστοσελίδας του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2. Νέα ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.

Ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο

http://leo.hua.gr/palc2012/

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τη 2η Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων καθώς και την ιστοσελίδα του Συνεδρίου με το νέο τρόπο υποβολής των περιλήψεων.

Ημερομηνίες

05.06.2012:  2η Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων.

30.06.2012:  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.

16.07.2012:  Καταληκτική ημερομηνία έγκρισης από Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου.

01.10.2012: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής κειμένων και παρουσιάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: