2012-07-06

1η Συνάντηση Νέων Επιστημόνων στη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Σας κοινοποιώ την πρόσκληση για ανακοινώσεις για την 1η Συνάντηση Νέων Επιστημόνων που θα γίνει στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" στις 2 Νοεμβρίου.

Παρακαλώ, προωθήστε το email σε όποιους πιστεύετε ότι μπορεί να ενδιαφέρονται.

1η Συνάντηση Νέων Επιστημόνων

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012
Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη", Αίθουσα Διδασκαλίας

Πρόσκληση για ανακοινώσεις

1η Συνάντηση για υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές μουσικολογίας

Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» από την ίδρυσή της έχει μια σταθερή παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας όσον αφορά τη μουσικολογία. Η Βιβλιοθήκη έχει υπάρξει διοργανωτής και συνδιοργανωτής συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων και έχει συμβάλει αποφασιστικά στη γενικότερη πρόοδο της μουσικολογικής έρευνας. 
Με γνώμονα τα παραπάνω, η Βιβλιοθήκη αποφάσισε να ξεκινήσει ένα νέο θεσμό με τίτλο «Συναντήσεις Νέων Επιστημόνων», δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά ακόμη και σε φοιτητές μουσικολογίας να παρουσιάσουν την εν εξελίξει εργασία τους πάνω στα ερευνητικά τους αντικείμενα. 
Μερικοί από τους στόχους αυτού του συνεδρίου, το οποίο θα επαναλαμβάνεται ετησίως, είναι:

  • να διαχυθεί η γνώση και να υπάρξει σαφής αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών σε όλα τα επίπεδα
  • να βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές να εξοικειωθούν με την διαδικασία της παρουσίασης των εργασιών τους σε συνέδρια
  • να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την καλόπιστη κριτική μεταξύ επιστημόνων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν περιλήψεις ανακοινώσεων στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 250 λέξεις. Οι ανακοινώσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα είκοσι λεπτά. Όλες οι περιλήψεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά υπό μορφή συνημμένου αρχείου στο sinantiseis@megaron.gr έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Το πρόγραμμα των επιλεγμένων ανακοινώσεων θα κοινοποιηθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2012.
Οι περιλήψεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τις παρακάτω πληροφορίες: Το όνομα του συγγραφέα και τη σχέση τους με κάποιο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό Ίδρυμα, τον τίτλο της προτεινόμενης ανακοίνωσης, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (100 λέξεων) του συγγραφέα. Οι ανακοινώσεις μπορούν να αφορούν οποιονδήποτε κλάδο της μουσικολογίας (εθνομουσικολογία, ανάλυση, ιστορική μουσικολογία κ.λπ.). 

Η ιστοσελίδα http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=6670

Φιλικά

Μαριάννα Αναστασίου
Μουσικολόγος - Υπηρεσίες Διαδικτύου

Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής
Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα
τηλ.
210 7282771, fax: 210 7259196
manastasiou@megaron.gr
www.mmb.org.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: