2012-05-15

Η ενίσχυση των βιβλιοθηκών δρόμος για την ανάπτυξη

"Αν η Αμερική μπορεί να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκονόμους, δεν μπορώ παρά να πιστεύω ότι η Αμερική έχει βρει Ένα σημαντικό τρόπο να ανοικοδομηθεί." (Stephen Krashen, 2012)

Με αυτή τη φράση ξεκινά η ανάρτηση του Stephen Krashen και μιας ομάδας ανθρώπων από το χώρο της Αμερικανικής εκπαίδευσης οι οποίοι επιμένουν να πιστεύουν πως η επένδυση στις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκονόμους είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη και την αναδόμηση μιας εκ νέου ισχυρής Αμερικής. Έρευνες υποδεικνύουν την ενίσχυσή τους ως το κλειδί για μεγάλες αποδόσεις των μαθητών, ειδικά όσων προέρχονται από αδύναμες οικονομικά οικογένειες. Όταν όμως όλα περικόπτονται (και εδώ νομίζω πως όλοι αναγνωρίζουμε ένα οικείο κακό) οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι θεωρούνται περιττή πολυτέλεια για τα σχολεία.

Η χρήση των δημοσίων βιβλιοθηκών σε όλη την Πολιτεία της Georgia αυξάνεται γεγονός για το οποίο μπορεί να περηφανεύεται ολόκληρη η πολιτεία. Η οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη και η πρόσβαση στην πληροφορία και τις πηγές είναι σημαντικός στόχος μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Φαντάζει παράλογη η περικοπή στη χρηματοδότηση των σχολικών βιβλιοθηκών σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπου θα έπρεπε να αποτελεί φροντίδα όλων η εξασφάλιση στους μαθητές της πρόσβασης στο υλικό, τις πηγές και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Σίγουρα υπάρχουν δαπάνες που θα μπορούσαν να περικοπούν ώστε να μην επηρεαστούν κατ’ αυτό τον τρόπο οι ζωές των παιδιών και των δασκάλων.

«Ας εξασφαλίσουμε στα παιδιά πρόσβαση στις καλύτερες βιβλιοθήκες δημοσίων σχολείων και ας τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν συνήθειες που σχετίζονται με αυτές και θα επηρεάσουν θετικά τη σχολική του απόδοση και τις εμπειρίες τους. Και καθώς τα μικρά παιδιά και οι νέοι θα εδραιώνουν αυτές τις συνήθειες, ας επενδύσουμε οι ενήλικες στις βιβλιοθήκες μας, εντός και εκτός σχολείου, ένας σημαντικός τρόπος για να αναδομήσουμε τις κοινότητές μας και να επενδύσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία.»

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: