2012-07-02

Η απάντηση του Auke Zijlstra σχετικά με την ACTA

Mr /Mrs

I share your concerns and I will vote against ACTA

Auke Zijlstra
Member of the European Parliament

Partij voor de Vrijheid, Europees Parlement
Party for Freedom, European Parliament
Wiertzstraat  60  B-1047  Brussel / Bruxelles

Δεν υπάρχουν σχόλια: