2012-07-03

Η απάντηση της Elżbieta Łukacijewska, σχετικά με την ACTA

Ladies and Gentlemen,
I will certainly vote against ACTA during this plenary session in Strasbourg.
With best regards,
Elżbieta Łukacijewska

Δεν υπάρχουν σχόλια: